แห่เทียนถวายเทียนจำนำพรรษา

แม้จะเป็นคนรุ่นใหม่ แต่ก็ไม่ลืมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยนั่นก็คือ ประเพณีด้านศาสนา
คุณครูได้พานักเรียนไปตั้งขบวนแห่เทียนถวายเทียนจำนำพรรษา ที่วัดยายร่ม ในวันนั้นทั้งครูและนักเรียน
ต่างอิ่มบุญกันถ้วนหน้าและยังซาบซึ้งในมุทิตาจิตที่ท่านสมภารและคณะของท่านได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี 

18 ก.ค. 56-02 18 ก.ค. 56-01