นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 ไปปฏิบัติธรรม 2557

ทางโรงเรียนพานักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 ไปปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์แทนวันดีเจริญสุข ท่าข้าม กทม. อิ่มบุญกันถ้วนหน้าเลยครับ/ค่ะ

รับสมัคร

ติดต่อเรา

โทร: 0 2428 4572-5
แฟกซ์: 0 2428 4572 # 13
อีเมล์: sombunwit@hotmail.com

จันทร์ – ศุกร์ : 07.30 – 17.30 น.
เสาร์ : 08.30 – 15.00 น.
วันหยุด : เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เวลาเรียน : 08.30 – 14.30 น.
—-
โรงเรียนสมบุญวิทย์
571 ถ.พระราม2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

 CONTACT FORM

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2557  ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2557  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ (คุณแม่ คุณพ่อ)

เพลงโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียนสมบุญวิทย์