กิจกรรมวันลอยกระทง 2557

ปีนี้ได้จัดงานลอยกระทง  มีการประกวดหนูน้อยนพมาศเป็นที่น่าหนักใจของ
คณะกรรมการ  เพราะเด็กๆ น่ารักทุกคน  แต่เมื่อมีการประกวดก็ต้องมีการตัดสินผล  คือ

ระดับเตรียมอนุบาล
- รางวัลชนะเลิศ  คือ  ด.ญ.ณัชชมณ  เดชธนศิลป์ (น้องออกัส)
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  คือ  ด.ญ.พัทธรานันท์  เลิศพนานนท์ (น้องถิงถิง)
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  คือ  ด.ญ.ชณิศา  ภัทรวิชา (น้องวันใส)
- รางวัลขวัญใจสมบุญวิทย์  คือ  ด.ญ.อริญรดา  สามงามแก้ว (น้องของขวัญ)

ระดับอนุบาล ประเภทชาย
- รางวัลชนะเลิศ  คือ  ด.ช.ปิยพนธ์  ตันสิงห์ (น้องพูม) ชั้น อ.3
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  คือ  ด.ช.ภูมชาย  ภาสกรจรัส (น้องภูม) ชั้น อ.2
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  คือ  ด.ช.ฐิติวัชร์  ธนากรว่องสกุล (น้องคิว) ชั้น อ.2

ระดับอนุบาล ประเภทหญิง
- รางวัลชนะเลิศ  คือ  ด.ญ.ฌณาฎา  จันทร์งาม (น้องจ้า) ชั้น อ.3
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  คือ  ด.ญ.ลษิดา  เกียรติภาคภูมิ (น้องปาร์ตี้) ชั้น อ.3
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  คือ  ด.ญ.กัญญ์พลิน  อนุพันธ์ธเนศ (น้องกุ๊งกิ๊ง) ชั้น อ.3

รางวัลขวัญใจสมบุญวิทย์ระดับอนุบาล คือ  ด.ญ.ปัณยวีร์  ไชยพันธุ์ (น้องไอรีณ)  ชั้น อ.1

รับสมัคร

ติดต่อเรา

โทร: 0 2428 4572-5
แฟกซ์: 0 24271979
อีเมล์: sombunwit@hotmail.com

จันทร์ – ศุกร์ : 07.30 – 17.30 น.
เสาร์ : 08.30 – 15.00 น.
วันหยุด : เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เวลาเรียน : 08.30 – 14.30 น.
—-
โรงเรียนสมบุญวิทย์
571 ถ.พระราม2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

 CONTACT FORM

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2557

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2557  ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2557  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ (คุณแม่ คุณพ่อ)

เพลงโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียนสมบุญวิทย์