SONY DSC

Montessori: Silent Presence

เนื่องจากโรงเรียนสมบุญวิทย์ ได้นำการสอนแบบมอนเตสซอรี่มาประยุกต์ใช้กับนักเรียนชั้นเด็กเล็ก และอนุบาลมาเป็นเวลาหลายปี   และสามารถใช้ได้ถูกต้องตามรูปแบบและหลักการของการสอนแบบมอนเตสซอรี่ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ จึงให้ความสนใจ และขอสัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงเรียน (ดร.ชญช์ทิเนษต์  นิ่มสมบุญ) เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ในวันที่ 17 ธันวาคม 2550 เพื่อตีพิมพ์ในส่วนของการศึกษา  ซึ่งบทสัมภาษณ์ได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ฉบับวันอังคารที่ 29 มกราคม 2551 หน้า L2 ของด้านการศึกษา

ซึ่งสรุปเนื้อหาพอสังเขปได้ดังนี้ :

si

ติดต่อเรา

โทร: 0 2428 4574
แฟกซ์: 0 2427 1979
อีเมล์: sombunwit@hotmail.com

จันทร์ – ศุกร์ : 07.30 – 17.30 น.
เสาร์ : 08.30 – 15.00 น.
วันหยุด : เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เวลาเรียน : 08.30 – 14.30 น.

หมายเหตุ    สามารถเยี่ยมชมโรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 09.00-11.00 น.
—-
โรงเรียนสมบุญวิทย์
571 ถ.พระราม2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

A04

 CONTACT FORM