เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2555

ส่งเสริมประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเพื่อฝึกให้นักเรียนยอมรับเสียงข้างมากตามกติกาของสังคม จึงมีการเลือกตั้ง ประธานนักเรียน โดยนักเรียน และคุณครูทุกคน

18 ก.ค. 55-02 18 ก.ค. 55-01