เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2556

ส่งเสริมประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานในโรงเรียนเพื่อฝึกให้นักเรียนยอมรับเสียงข้างมากตามกติกาของสังคม จึงมีการเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยนักเรียน และคุณครูทุกคน

30 ก.ค. 56-01 30 ก.ค. 56-02