สมบุญวิทย์ ซึ่งเป็นโครงการ “ปลูกฝังธรรมะ ให้ลูกหลาน

ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ โรงเรียนสมบุญวิทย์ ซึ่งเป็นโครงการ “ปลูกฝังธรรมะให้ลูกหลาน” โดยปีนี้ได้เชิญพระจากวัดยายร่ม มาให้ความรู้แก่นักเรียน พร้อมทั้งได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสวดมนต์ ฟังธรรม และการปฏิบัติธรรม งานนี้อิ่มบุญกันถ้วนเลยค่ะ

10 ก.ค. 56-01 10 ก.ค. 56-02