กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2555

โรงเรียนสมบุญวิทยร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประเพณีไทย และให้รู้จักบุญคุณของสายน้ำที่มีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์

28 พ.ย. 55-01 28 พ.ย. 55-02