ปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์แทนวันดีเจริญสุข

ทางโรงเรียนได้พานักเรียน ชั้นอนุบาล 2 – 3 ไปปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์แทนวันดีเจริญสุข ซึ่งเป็นโครงการ “ปลูกฝังธรรมะให้ลูกหลาน” เพื่อปลูกฝังความ เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีให้แก่นักเรียน พร้อมทั้งได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการสวดมนต์ ฟังธรรม และการปฏิบัติธรรม งานนี้อิ่มบุญกันถ้วนเลยค่ะ

13 ก.ค. 55-01 13 ก.ค. 55-02