ณ เมืองจราจรจำลอง สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

ทางโรงเรียนได้พานักเรียนชั้นอนุบาล 2 ไปทัศนศึกษา ณ เมืองจราจรจำลอง สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เพื่อนักเรียน จะได้รับความรู้ และได้ประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง รวมถึงการนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในโครงการ เด็กๆ สนุกสนานกันมากเลยค่ะ 

26 - 27 ก.ค. 55-01 26 - 27 ก.ค. 55-02