ณ ห้องสมุดประชาชน สวนธนบุรีรมย์

ทางโรงเรียนได้พานักเรียนชั้นอนุบาล 1 ไปทัศนศึกษา ณ ห้องสมุดประชาชน สวนธนบุรีรมย์ เพื่อนักเรียนจะได้รับความรู้ และได้ประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง รวมถึงการนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในโครงการ เด็กๆ สนุกสนานกันมากเลยค่ะ

24 - 25 ก.ค. 55-01 24 - 25 ก.ค. 55-02