4 ธ.ค. 55-02

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2555

โรงเรียนสมบุญวิทย์ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ทุกปี และปลูกฝังให้นักเรียนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อส่งเสริมความกตัญญูกตเวที ต่อพ่อผู้มีพระคุณ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของคุณพ่อและคุณลูกค่ะ…

4 ธ.ค. 55-02 4 ธ.ค. 55-01

ติดต่อเรา

โทร: 0 2428 4574
แฟกซ์: 0 2427 1979
อีเมล์: sombunwit@hotmail.com

จันทร์ – ศุกร์ : 07.30 – 17.30 น.
เสาร์ : 08.30 – 15.00 น.
วันหยุด : เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เวลาเรียน : 08.30 – 14.30 น.

หมายเหตุ    สามารถเยี่ยมชมโรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 09.00-11.00 น.
—-
โรงเรียนสมบุญวิทย์
571 ถ.พระราม2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

A04

 CONTACT FORM