4 - 6 พ.ค. 55-01

คณะครูโรงเรียนสมบุญวิทย์ ไปปฏิบัติธรรมที่ อาคารมูลนิธิพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

ท่านอาจารย์ใหญ่ได้นำคณะครูโรงเรียนสมบุญวิทย์ไปปฏิบัติธรรม ที่ “อาคารมูลนิธิพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก” เพื่อน้อมนำธรรมะจากองค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจ และนำการปฏิบัติธรรมมาใช้ให้สอดคล้อง กลมกลืนไปกับ ชีวิตประจำวัน หมั่นเจริญสติภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และอาจาริยาบูชา แด่ครูบาอาจารย์ …. ขออนุโมทนาบุญ แด่ทุกท่านด้วยค่ะ 

4 - 6 พ.ค. 55-01 4 - 6 พ.ค. 55-02

ติดต่อเรา

โทร: 0 2428 4574
แฟกซ์: 0 2427 1979
อีเมล์: sombunwit@hotmail.com

จันทร์ – ศุกร์ : 07.30 – 17.30 น.
เสาร์ : 08.30 – 15.00 น.
วันหยุด : เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เวลาเรียน : 08.30 – 14.30 น.

หมายเหตุ    สามารถเยี่ยมชมโรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 09.00-11.00 น.
—-
โรงเรียนสมบุญวิทย์
571 ถ.พระราม2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

A04

 CONTACT FORM