คณะครูโรงเรียนสมบุญวิทย์ ไปปฏิบัติธรรมที่ อาคารมูลนิธิพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

ท่านอาจารย์ใหญ่ได้นำคณะครูโรงเรียนสมบุญวิทย์ไปปฏิบัติธรรม ที่ “อาคารมูลนิธิพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก” เพื่อน้อมนำธรรมะจากองค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามาสู่ใจ และนำการปฏิบัติธรรมมาใช้ให้สอดคล้อง กลมกลืนไปกับ ชีวิตประจำวัน หมั่นเจริญสติภาวนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และอาจาริยาบูชา แด่ครูบาอาจารย์ …. ขออนุโมทนาบุญ แด่ทุกท่านด้วยค่ะ 

4 - 6 พ.ค. 55-01 4 - 6 พ.ค. 55-02