ขบวนแห่เทียนถวายเทียน จำนำพรรษา

แม้จะเป็นคนรุ่นใหม่ แต่ก็ไม่ลืมประเพณีและวัฒนธรรม ที่ดีงามของคนไทย นั่นก็คือประเพณีด้านศาสนา คุณครูได้พานักเรียนไปตั้งขบวนแห่เทียนถวายเทียนจำนำพรรษาที่วัดยายร่ม ในวันนั้นทั้งครูและนักเรียนต่างอิ่มบุญกันถ้วนหน้าและยังซาบซึ้งในมุทิตาจิต ที่ท่านสมภารและคณะของท่านได้ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนเป็นอย่างดี 

31 ก.ค. 55-02 31 ก.ค. 55-01