กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2555

กิจกรรมที่ส่งเสริมความกตัญญกตเวทีนี้ จัดขึ้นตั้งแต่เช้าโดยมีการถวายสังฆทาน พระสงฆ์ 9 รูป มีผู้ปกครองมาร่วมงาน ด้วย หลายท่าน จากนั้นจึงเป็น กิจกรรม ไหว้ครู… เด็กๆ น่ารักทุกคน

21 มิ.ย. 55-01 21 มิ.ย. 55-02