กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2556

กิจกรรมที่ส่งเสริมความกตัญญกตเวทีนี้ จัดขึ้นตั้งแต่เช้าโดยมีการถวายสังฆทานพระสงฆ์ 9 รูป มีผู้ปกครองมาร่วมงานด้วยหลายท่าน จากนั้นจึงเป็นกิจกรรมไหว้ครู… เด็กๆ น่ารักทุกคน ทั้งผู้ปกครองนักเรียนและคุณครูได้ร่วมกันทำบุญ อิ่มบุญกันถ้วนหน้า

27 มิ.ย. 56-01 27 มิ.ย. 56-02