กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติเป็นกิจกรรมที่โรงเรียน และผู้ปกครองร่วมกันถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นอกจากนั้นยังได้มอบดอกมะลิ และ กราบคุณแม่ถือเป็นการปลูกฝังเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อคุณแม่ผู้มีพระคุณยิ่ง งานนี้คุณแม่ปลื้มค่ะ… 

10 ส.ค. 55-02 10 ส.ค. 55-01