กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่โรงเรียน และผู้ปกครองร่วมกันถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นอกจากนั้น ยังได้มอบดอกมะลิ และ กราบคุณแม่ถือเป็นการปลูกฝังเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อคุณแม่ผู้มีพระคุณยิ่ง งานนี้คุณแม่ปลื้มค่ะ… 

9 ส.ค. 56-01 9 ส.ค. 56-02