กิจกรรมวันวิชาการ ประจำปี 2555

กิจกรรมวันวิชาการ จัดขึ้นเป็น ประจำทุกปี เพื่อให้เด็กๆได้แสดงผลงานที่ได้ทำระหว่างเรียน ตั้งแต่ภาคเรียที่ 1 – กลางภาคเรียนที่ 2 และเนื่องจากจัดงานใกล้กับเทศกาลคริสต์มาสเด็กๆจึงได้พบกับคุณลุงซานตาคลอส และการแสดงต่างๆ มากมาย

25 ธ.ค. 55-01 25 ธ.ค. 55-02