4 ธ.ค. 56-02

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556

โรงเรียนสมบุญวิทย์ได้ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติ แด่พระองค์ทุกปี และปลูกฝังให้นักเรียนจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ และเพื่อส่งเสริมความกตัญญูกตเวที ต่อพ่อผู้มีพระคุณ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของคุณพ่อและคุณลูกค่ะ…

4 ธ.ค. 56-01 4 ธ.ค. 56-02

ติดต่อเรา

โทร: 0 2428 4574
แฟกซ์: 0 2427 1979
อีเมล์: sombunwit@hotmail.com

จันทร์ – ศุกร์ : 07.30 – 17.30 น.
เสาร์ : 08.30 – 15.00 น.
วันหยุด : เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เวลาเรียน : 08.30 – 14.30 น.

หมายเหตุ    สามารถเยี่ยมชมโรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 09.00-11.00 น.
—-
โรงเรียนสมบุญวิทย์
571 ถ.พระราม2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

A04

 CONTACT FORM