กิจกรรมตักบาตรปีใหม่ และ กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557

กิจกรรมตักบาตรปีใหม่ เริ่มต้นปี 2557 ด้วยการร่วมกันใส่บาตรฟังธรรมผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมนี้ ด้วยความ พร้อมเพรียงทุกปี เด็กๆ ก็ได้ร่วมใส่บาตร กับคุณพ่อ คุณแม่ และคุณครู “ธรรมะคุ้มครองทุกคนค่ะ” ปีนี้มีกิจกรรมวันเด็กต่อจากตักบาตรด้วยค่ะ เด็กๆ ฟังสาส์นวันเด็ก โดยคุณวิยดา นิ่มสมบุญ เป็นผู้อ่าน พร้อมทั้งให้โอวาทกับเด็กๆ ทุกคน …. มีแจกขนม และไอศกรีมด้วยค่ะ …. เป็นเด็กดีกันนะคะ 

10 ม.ค. 57-01 10 ม.ค. 57-02