กิจกรรมตักบาตรปีใหม่ และ กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2556

กิจกรรมตักบาตรปีใหม่ เริ่มต้นปี 2556 ด้วยการร่วมกันใส่บาตรฟังธรรมผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยความพร้อมเพรียงทุกปี เด็กๆ ก็ได้ร่วมใส่บาตรกับคุณพ่อ คุณแม่ และคุณครู “ธรรมะคุ้มครองทุกคนค่ะ” ปีนี้มีกิจกรรมวันเด็กต่อจากตักบาตรด้วยค่ะ เด็กๆ ฟังสาส์นวันเด็ก โดยท่านอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อ่าน พร้อมทั้งให้โอวาทกับเด็กๆ ทุกคนมีแจกขนม และไอศกรีมด้วยค่ะ เป็นเด็กดีกันนะคะ 

11 ม.ค. 56-02 11 ม.ค. 56-01