K.1 ทัศนศึกษา 2555 (สวนธนบุรีรมย์)

เรียนและเล่นอย่างมีความสุขที่สมบุญวิทย์ :


คลิกที่รูป เพื่อดูภาพเต็มค่ะ
หากต้องการเซฟรูป ให้รอจนภาพใหญ่ขึ้นมากลางจอ
แล้วคลิกขวา เลือก “save image as..” ค่ะ
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Please click on the thumnails to see full images.
Right-clicking it to save to your computer.

อนุบาล 1 ไปทัศนศึกษา ณ ห้องสมุดประชาชน สวนธนบุรี์รมย์ 24 – 25 กรกฎาคม 2555
ปีการศึกษา 2555