English Program

English Program :


รับสมัครนักเรียนชาย -หญิง อายุ 3 – 6 ปี โดยจัดให้เรียนในชั้นต่างๆดังนี้

ระดับชั้น (Level) อายุ (Age) อัตราส่วนการดูแล (ครู : เด็ก) (Teacher : Kids)
K.1 – K.3 20 คน 1 : 10

 

1 ปีการศึกษา จะแบ่งออกเป็น 2 เทอม


ภาคเรียนที่ ระยะเวลา
1 10 พ.ค. 55- ปลายเดือนกันยายน 55
2 1 พ.ย. 55 – ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 56
ภาคฤดูร้อน เริ่มเรียนประมาณ กลางเดือนมีนาคม 55 -เมษายน 55
หมายเหตุ หยุดระหว่างเทอม ช่วงวันแม่แห่งชาติ (จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) เด็กอนุบาล 1 ต้องเรียนเตรียมความพร้อมภาคฤดูร้อน

 

หลักฐานการรับสมัคร :


  • สำเนาสูติบัตร และสำเนาทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว 3 รูป
  • รูปถ่ายผู้ปกครอง 1 นิ้ว 2 รูป
  • แผนที่บ้าน

 

ติดต่อเรา

โทร: 0 2428 4574
แฟกซ์: 0 2427 1979
อีเมล์: sombunwit@hotmail.com

จันทร์ – ศุกร์ : 07.30 – 17.30 น.
เสาร์ : 08.30 – 15.00 น.
วันหยุด : เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เวลาเรียน : 08.30 – 14.30 น.

หมายเหตุ    สามารถเยี่ยมชมโรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 09.00-11.00 น.
—-
โรงเรียนสมบุญวิทย์
571 ถ.พระราม2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

A04

 CONTACT FORM