ปันรัก ปันน้ำใจ สู่เด็กดอย (We Share)

“ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณที่กรุณา สละเวลา เอาของมาให้ พวกเราไม่มีอะไร มีแต่น้ำใจ ขอบคุณ ขอบคุณ” (ข้อความจากใจของเด็กดอยค่ะ)

ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่ได้อนุเคราะห์ ร่วมบริจาคทรัพย์ และสิ่งของให้แก่เด็กๆ บนดอยในครั้งนี้  ผู้รับมีความสุข และมีชีวิตที่ดีขึ้นในระดับหนึ่ง  ผู้ให้ก็จงมีความสุข ความเจริญด้วยค่ะ  แม้เพียงน้ำใจเล็กน้อย ที่เรามีให้พวกเด็กๆ บนดอย  มันก็ทำให้ใบหน้าพวกเขาเต็มไปด้วยความสุขใจ…   คนให้และคนส่งมอบก็หัวใจเบิกบานไปตามกัน  สาธุค่ะ…


คลิกที่รูป เพื่อดูภาพเต็มค่ะ
หากต้องการเซฟรูป ให้รอจนภาพใหญ่ขึ้นมากลางจอ
แล้วคลิกขวา เลือก “save image as..” ค่ะ
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Please click on the thumbnails to see full images.
Right-clicking it to save to your computer.

P02_1

กิจกรรมวันคริสมาสต์ 2557

เรียนและเล่นอย่างมีความสุขที่สมบุญวิทย์ :


คลิกที่รูป เพื่อดูภาพเต็มค่ะ
หากต้องการเซฟรูป ให้รอจนภาพใหญ่ขึ้นมากลางจอ
แล้วคลิกขวา เลือก “save image as..” ค่ะ
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Please click on the thumbnails to see full images.
Right-clicking it to save to your computer.

กิจกรรมวันลอยกระทง 2557

ปีนี้ได้จัดงานลอยกระทง  มีการประกวดหนูน้อยนพมาศเป็นที่น่าหนักใจของ
คณะกรรมการ  เพราะเด็กๆ น่ารักทุกคน  แต่เมื่อมีการประกวดก็ต้องมีการตัดสินผล  คือ

ระดับเตรียมอนุบาล
- รางวัลชนะเลิศ  คือ  ด.ญ.ณัชชมณ  เดชธนศิลป์ (น้องออกัส)
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  คือ  ด.ญ.พัทธรานันท์  เลิศพนานนท์ (น้องถิงถิง)
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  คือ  ด.ญ.ชณิศา  ภัทรวิชา (น้องวันใส)
- รางวัลขวัญใจสมบุญวิทย์  คือ  ด.ญ.อริญรดา  สามงามแก้ว (น้องของขวัญ)

ระดับอนุบาล ประเภทชาย
- รางวัลชนะเลิศ  คือ  ด.ช.ปิยพนธ์  ตันสิงห์ (น้องพูม) ชั้น อ.3
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  คือ  ด.ช.ภูมชาย  ภาสกรจรัส (น้องภูม) ชั้น อ.2
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  คือ  ด.ช.ฐิติวัชร์  ธนากรว่องสกุล (น้องคิว) ชั้น อ.2

ระดับอนุบาล ประเภทหญิง
- รางวัลชนะเลิศ  คือ  ด.ญ.ฌณาฎา  จันทร์งาม (น้องจ้า) ชั้น อ.3
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  คือ  ด.ญ.ลษิดา  เกียรติภาคภูมิ (น้องปาร์ตี้) ชั้น อ.3
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  คือ  ด.ญ.กัญญ์พลิน  อนุพันธ์ธเนศ (น้องกุ๊งกิ๊ง) ชั้น อ.3

รางวัลขวัญใจสมบุญวิทย์ระดับอนุบาล คือ  ด.ญ.ปัณยวีร์  ไชยพันธุ์ (น้องไอรีณ)  ชั้น อ.1

นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 ไปปฏิบัติธรรม 2557

ทางโรงเรียนพานักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 ไปปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์แทนวันดีเจริญสุข ท่าข้าม กทม. อิ่มบุญกันถ้วนหน้าเลยครับ/ค่ะ

M05-1

กิจกรรมสมบุญวิทย์สัมพันธ์

กิจกรรมสมบุญวิทย์สัมพันธ์  งานสุดท้ายของปียิ่งใหญ่เหมือนเดิม ส่วนการแสดงน่ารักสวยงาม ผู้ปกครองชมว่าการแสดงงดงามมาก
“ขอบคุณค่ะ”

 

 

10 ม.ค. 57-01

กิจกรรมตักบาตรปีใหม่ และ กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557

กิจกรรมตักบาตรปีใหม่ เริ่มต้นปี 2557 ด้วยการร่วมกันใส่บาตรฟังธรรมผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมนี้ ด้วยความ พร้อมเพรียงทุกปี เด็กๆ ก็ได้ร่วมใส่บาตร กับคุณพ่อ คุณแม่ และคุณครู “ธรรมะคุ้มครองทุกคนค่ะ” ปีนี้มีกิจกรรมวันเด็กต่อจากตักบาตรด้วยค่ะ เด็กๆ ฟังสาส์นวันเด็ก โดยคุณวิยดา นิ่มสมบุญ เป็นผู้อ่าน พร้อมทั้งให้โอวาทกับเด็กๆ ทุกคน …. มีแจกขนม และไอศกรีมด้วยค่ะ …. เป็นเด็กดีกันนะคะ 

4 ธ.ค. 56-02

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556

โรงเรียนสมบุญวิทย์ได้ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติ แด่พระองค์ทุกปี และปลูกฝังให้นักเรียนจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ และเพื่อส่งเสริมความกตัญญูกตเวที ต่อพ่อผู้มีพระคุณ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของคุณพ่อและคุณลูกค่ะ…