นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 ไปปฏิบัติธรรม 2557

ทางโรงเรียนพานักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 ไปปฏิบัติธรรม ณ สำนักสงฆ์แทนวันดีเจริญสุข ท่าข้าม กทม. อิ่มบุญกันถ้วนหน้าเลยครับ/ค่ะ

M05-1

กิจกรรมสมบุญวิทย์สัมพันธ์

กิจกรรมสมบุญวิทย์สัมพันธ์  งานสุดท้ายของปียิ่งใหญ่เหมือนเดิม ส่วนการแสดงน่ารักสวยงาม ผู้ปกครองชมว่าการแสดงงดงามมาก
“ขอบคุณค่ะ”

 

 

10 ม.ค. 57-01

กิจกรรมตักบาตรปีใหม่ และ กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557

กิจกรรมตักบาตรปีใหม่ เริ่มต้นปี 2557 ด้วยการร่วมกันใส่บาตรฟังธรรมผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมนี้ ด้วยความ พร้อมเพรียงทุกปี เด็กๆ ก็ได้ร่วมใส่บาตร กับคุณพ่อ คุณแม่ และคุณครู “ธรรมะคุ้มครองทุกคนค่ะ” ปีนี้มีกิจกรรมวันเด็กต่อจากตักบาตรด้วยค่ะ เด็กๆ ฟังสาส์นวันเด็ก โดยคุณวิยดา นิ่มสมบุญ เป็นผู้อ่าน พร้อมทั้งให้โอวาทกับเด็กๆ ทุกคน …. มีแจกขนม และไอศกรีมด้วยค่ะ …. เป็นเด็กดีกันนะคะ 

4 ธ.ค. 56-02

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2556

โรงเรียนสมบุญวิทย์ได้ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติ แด่พระองค์ทุกปี และปลูกฝังให้นักเรียนจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ และเพื่อส่งเสริมความกตัญญูกตเวที ต่อพ่อผู้มีพระคุณ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของคุณพ่อและคุณลูกค่ะ…

24 พ.ย. 56-01

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2556

โรงเรียนสมบุญวิทย์ได้ จัดกิจกรรมกีฬาสี ปีนี้คึกคัก และอบอุ่นด้วยคุณพ่อ คุณแม่ พร้อมใจกันมาโดยพร้อมเพรียงกัน ปีนี้แบ่งเป็น 2 สี คือ สีชมพู และสีเขียว แข่งขันกันภายใต้ กฎ กติกา มารยาท “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”

9 ส.ค. 56-02

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่โรงเรียน และผู้ปกครองร่วมกันถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ นอกจากนั้น ยังได้มอบดอกมะลิ และ กราบคุณแม่ถือเป็นการปลูกฝังเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อคุณแม่ผู้มีพระคุณยิ่ง งานนี้คุณแม่ปลื้มค่ะ…