20180206_๑๘๐๒๑๙_0035

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลสมบุญวิทย์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 บริหารงานโดย ดร. ชญช์ทิเนษต์ นิ่มสมบุญ(อ.บ., M. ed., Ph.D)
ต่อมาปี พ.ศ.2531 ได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน และในปีการศึกษา2545 ได้เสริมภาษาจีนกลาง(Mandarin) ไว้ในหลักสูตร

ทางโรงเรียนได้ประยุกต์และบูรณาการการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ในบริบทสังคมไทย ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล -อนุบาล 3 ระบบมอนเตสซอรี่ สอนให้เด็กเป็นคนรู้จักคิด สำรวจตรวจสอบ ค้นคว้าและลงมือปฏิบัติเอง อย่างมีสมาธิและเหตุผล

ทางด้านภาษา ด้วยหลักสูตรและวิธีการสอน แบบธรรมชาติ เด็กๆ สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได้ โดยผ่านกิจกรรมบูรณาการต่างๆ แบบสนุกสนาน นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังปลูกฝังให้เด็กๆ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยไว้อย่างครบถ้วน

ติดต่อเรา

โทร: 0 2428 4574
แฟกซ์: 0 2427 1979
อีเมล์: sombunwit@hotmail.com

จันทร์ – ศุกร์ : 07.30 – 17.30 น.
เสาร์ : 08.30 – 15.00 น.
วันหยุด : เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เวลาเรียน : 08.30 – 14.30 น.

หมายเหตุ    สามารถเยี่ยมชมโรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 09.00-11.00 น.
—-
โรงเรียนสมบุญวิทย์
571 ถ.พระราม2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

A04

 CONTACT FORM