20180206_๑๘๐๒๑๙_0058

การจัดชั้นเรียน

รับสมัครนักเรียนชาย – หญิง อายุ 1.6 – 6ปี โดยจัดให้เรียนในชั้นดังนี้:

ระดับชั้น (Level)  อายุ (Age) อัตราส่วนการดูแล (ครู : เด็ก) (Teacher : Kids)
เด็กเล็ก (Toddler) 1 ปี 6 เดือน – 2 ปี 1 : 4
เตรียมอนุบาล (Preschooler) 2 ปี 1 เดือน ขึ้นไป 1 : 6
อนุบาล 1 (Kindergarten 1) 3 ปี ขึ้นไป (นับถึง พ.ค.) 1 : 10
อนุบาล 2 (Kindergarten 3) 4 ปี ขึ้นไป (นับถึง พ.ค.) 1 : 10
อนุบาล 3 (Kindergarten 3) 5 ปี ขึ้นไป (นับถึง พ.ค.) 1 : 10

ติดต่อเรา

โทร: 0 2428 4574
แฟกซ์: 0 2427 1979
อีเมล์: sombunwit@hotmail.com

จันทร์ – ศุกร์ : 07.30 – 17.30 น.
เสาร์ : 08.30 – 15.00 น.
วันหยุด : เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
เวลาเรียน : 08.30 – 14.30 น.

หมายเหตุ    สามารถเยี่ยมชมโรงเรียน ตั้งแต่วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 09.00-11.00 น.
—-
โรงเรียนสมบุญวิทย์
571 ถ.พระราม2 แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

A04

 CONTACT FORM