" พ่อแม่รักลูกแม้น ดวงตา
ยังส่งลูกรักมา มอบให้
ของเราสิรักษา ดีสุด ใจเฮย
ของที่รับฝากไว้ จักต้อง ทวีคูณ "- Albert Einstein

ติดต่อเรา

Tel: 0 2428 4572-5
fax: 0 2427 1979
Email: sombunwit@hotmail.com

Monday – Friday: 07.30 am – 17.30 pm
Saturday: 08.30 am – 15.00 pm
Holiday : Sunday, Saturday, Public Holiday
Timetable: 08.30 – 14.30 น.
—-
Sombunwit Trilingual School
571 Rama 2 rd. Bangmod
Jomthong Bangkok 10150

 CONTACT FORM